Sagovornike našeg Dvougla povezuje ista funkcija koju vrše, svako na svom fakultetu. Šta je sem ulice Jove Ilića, okolnih kopirnica i kafića zajedničko studentima Fakulteta političkih nauka i Fakulteta organizacionih nauka, kao i po čemu se razlikuju, pitali smo predsednike Studentskog parlamenta sa ova dva fakulteta. Koji su problemi FPNovaca,Pročitaj više…