Youth Time je internacionalna nevladina organizacija koja za cilj ima omogućavanje saradnje među mladim ljudima i njihovo podsticanje na društvene promene.  Od 2011. godine, organizuje godišnje letnje škole u zemljama širom sveta. Ovogodišnja letnja škola će biti održana u Šangaju od 15. do 20. jula, s centralnom temom Pametna revolucija:Pročitaj više…

Katedra za elektronsko poslovanje organizuje prvu letnju školu pod nazivom “Tehnologije elektronskog poslovanja”. U okviru Letnje škole polaznici će se upoznati sa tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja i konceptima razvoja savremenih aplikacija elektronskog poslovanja. Letnja škola će biti organizovana u periodu od 29. septembra do 10. oktobra 2014. na Fakultetu organizacionihPročitaj više…