„Hajde da se nađemo u pet popodne u Meduzi. Niti previše rano, niti previše kasno“, rekao je. Pet minuta do 17 časova, a ja gotovo trčećim korakom pokušavam da stignem sa jednog kraja Dorćola na drugi – nikada neću naučiti da se snalazim u ovim ulicama. Srećom, stigla sam naPročitaj više…