Mnogi su čuli za Majkla Faradeja, a ako ima slučajno onih koji nisu, sledi ukratko njegova biografija. Majkl Faradej (Michael Faradey), engleski hemičar i fizičar, rođen je 22. septembra 1791. godine u Njungton Batsu, a umro u Londonu 25. avgusta 1867. godine. Bio je član kraljevskog društva, a njegova najznačajnija naučnaPročitaj više…