Moje su oči dom samih zvezda, i postidim se kao maleno dete, kada se uveče u hodu mesečinom, o tvoju senku negde sapletem.   Moje je srce puno nekih nemira, ne znam ni sam šta se to zbiva, ali bez razmišljanja se kunem da mogu dotaći ivicu svemira, kada mePročitaj više…