Retko je danas u medijima čuti nešto od nekog uspešnog i talentovanog čoveka, a još ređe čuti da je takav ostao u Srbiji. Momir Novaković je izvanredni muzičar koji je trenutno na studijama harmonike na muzičkom konzervatorijumu u Luganu. Stipendista je fondacije Princeze Jelisavete Karađorđević. Osvojio je preko 40 domaćihPročitaj više…