Godina 1859. Solferino. Aniri Dinan. Čovek sa idejom. Čovek sa zvanjem trgovca u telu spasioca i revolucionara u potpuno novom, čistom i uzvišenom smislu. Dve vojske, jedna sa strane Austrije, druga sa strane Francuske i Italije. On nije umeo da razazna koji ljudi pripadaše kojoj vojsci. Nije umeo da prepoznaPročitaj više…

Kada ti sve tuđe reči čudno zazvuče, kada osetiš se usamljeno kao na kiši kuče, kada pomisliš da na svetu više sreće nema ti se seti mene i staroga trema.   Kada osetiš se ružno moja princezo iz bajke, kada budeš strahovala i od rođene majke, kada zaćutiš i moliš,Pročitaj više…