Nekada davno najveći gradovi na svetu imali su svega dve hiljade stanovnika. To su bili centri ljudske civilizacije, mesta gde se rađala kultura. U mnogim od tih gradova danas žive milioni ljudi, a neki od njih su uništeni. Jerihon se smatra najstarijim gradom na svetu. Tu je 7000. godina pre HristaPročitaj više…