U istinitost narodne izreke „Hiljadu ljudi, hiljadu ćudi“ možemo se uveriti na svakom koraku, u različitim životnim situacijama. Svako od nas se na različite načine nosi sa svakodnevnim problemima, izazovima i gubicima koji su sastavni deo životnog ciklusa. Suočeni sa gubitkom, neki od nas se povlače u sebe i bolujuPročitaj više…