Fondacija za mlade Obrenovca / Obrenovac Youth Foundation – nastala je kako bi se pružila direktna pomoć ugroženoj deci i mladim ljudima sa teritorije opštine Obrenovac u prevazilaženju poteškoća izazvanim poplavom u maju 2014. Mapiraju potrebe dece i mladih Obrenovca, skupljaju novčanu i materijalnu pomoć za obnovu infrastrukture za decuPročitaj više…