Šta bi sve bila glupost? Ono što ne razumemo, ne poznajemo pa ga i ne vrednujemo, ili ono što se kosi sa razumom i opštim pravilom smislenosti? Ono što ne poznajem mogu da upoznam i kao novo ga prihvatim i kao takvo shvatim. Ali, šta biva sa pojavama, stvarima, osobama kojePročitaj više…

Učenje stranih jezika je mnogo više od stavke za CV ili prednosti za putovanja. Fiziološke studije su pokazale da govorenje dvaju ili više jezika pozitivno utiče na kognitivne procese. Mozak bilingvista funkcioniše drugačije od uma ljudi koji govore samo jedan jezik, a te razlike donose nekoliko mentalnih prednosti. Postajemo pametnijiPročitaj više…