Stručni kursevi za studente tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom godine svaka od 96 lokalnih BEST grupa Evrope u okviru svog univerziteta organizuje stručni kurs koji ima za cilj obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti. Kursevi traju od 7 do 14 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje gradaPročitaj više…

Noć istraživača je manifestacija koja se u Srbiji održava petu godinu zaredom, kao deo evropskog projekta „Horizont 2020“. Ima za cilj da afirmiše nauku i istraživače, i podstakne mlade na istraživačko-naučnu karijeru, a biće održana u petak 26. septembra širom Beograda. Tokom ove večeri, od 17 do 23 časa, naučniciPročitaj više…