“Nikola Tesla je povremeno imao problema sa sluhom. I najtiše glasove i zvuke čuo je kao da ih neko ispušta na sav glas. Prislanjao je ruke na svoje uši ne bi li…” … N. je prebacio na drugi kanal. “Supermen je zatim upotrebio svoj “supersluh” ne bi li čuo štaPročitaj više…