Marko Burazor je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Predmet interesovanja su mu međuljudski odnosi u poslovnoj komunikaciji, kao i profilisanje ličnosti, sa posebnim osvrtom na neverbalni tip komunikacije. Dugogodišnji je saradnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju i kolumnista više specijalizovanih magazina. Po struci ste magistar ekonomije iPročitaj više…