Mladen Čudanov rođen je 10.12.1978. godine u Kikindi. Tu završava osnovnu školu i gimnaziju. FON upisuje 1997.godine i završava ga 2002. godine na smeru za informacione sisteme sa prosečnom ocenom 9,42. Iste godine upisuje magistarske studije na smeru za menadžment. Takođe, te 2002. godine postaje saradnik, a od 2003. godinePročitaj više…