Udruženje Prevent poziva sve zainteresovane sa teritorije Republike Srbije da pošalju svoje radove na nagradni konkurs na jednu od zadatih tema: prevencija HIV-a kroz promociju upotrebe kondoma, smanjenje diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV infekcijom. Konkurs je otvoren do 20. novembra nakon čega će petočlana komisija odabrati najbolje radovePročitaj više…