Sa sve većim protokom infomacija i brojem kanala komunikacija, prilike za izbijanje krize se umnožavaju. Kompanije, organizacije i organi vlasti podjednako su podložni krizama, koje mogu ugroziti njihov imidž i reputaciju. Stoga je bitno znati na koji način odgovoriti na kriznu situaciju tako da se njen efekat ublaži ili preokrenePročitaj više…

Ovog proleća studentska organizacija AIESEC, u okviru programa Future Leaders, sprovodi regrutaciju novih članova sa porukom: Prilike se ne čekaju, već stvaraju. AIESEC u Srbiji već 60 godina stvara mlade lidere. Kroz aktivno uključivanje studenata u rešavanje društvenih problema, organizovanje programa stručnih i volonterskih praksi, kao i različitih projekata i konferencija, studentiPročitaj više…

Društvo Srbije za odnose s javnošću, treći put zaredom, u okviru godišnje konferencije PRilika 2014, organizuje i nacionalno studentsko takmičenje iz oblasti odnosa s javnošću. Konkurs je otvoren za studente upisane na bilo koji studijski program osnovnih akademskih, strukovnih ili master studija na državnim i privatnim visokoškolskim institucijama u RepubliciPročitaj više…