Prezentacije su postale sastavni deo našeg života. To nije samo nekolicina slajdova koje ćete pročitati na brzinu. To je priča koja ima svoj zadatak. Za prezentaciju ne treba da posedujete neko posebno umeće. Ali, ako želite da vaše izlaganje bude inovativno, zanimljivo i korisno nije na odmet poznavati i nekolikoPročitaj više…

Studentski parlament Fakulteta organizacionih nauka organizuje pripremu kolokvijuma iz Matematike 1. Stariji studenti Fakulteta organizacionih nauka će pomoći svim zainteresovanima da se što bolje pripreme. Na pripremi će se raditi kolokvijumi iz prethodnih godina. Pozivamo sve zainteresovane u ponedeljak 5.1.2015 u amfiteatar 015 u terminu od 10 do 14 časovaPročitaj više…

Priprema Pre nego što konkurišete za ponuđeno radno mesto u nekoj kompaniji, treba prvo da nađete što više podataka o datoj kompaniji u kojoj konkurišete. Pažljivo pročitajte opis, uslove i zahteve za to radno mesto. Nakon toga, objektivno razmotrite lične kvalifikacije. Ako ste sigurni da ćete taj posao odlično obavljati,Pročitaj više…