prosek je privid

Ako si svestranom vrednovanju vičan, ne bi trebalo da te brojke zavaravaju. Toliko je onih boljih od tebe. Ali niko nije tvog načina razmišljanja, ako uopšte o nečemu misliš. Ako te zaluđuju samo brojke zaokružene na dve decimale, teško da se možeš ubrajati u one učene, kompetentne, umne. Može toPročitaj više…

Lepota je u očima posmatrača. Ili smo tako mislili. Postavlja se pitanje ko je taj posmatrač kada je reč o brojnim manifestacijama na kojima se devojčice, devojke i žene takmiče u kategoriji koja je najlepša. Ovakav tip dešavanja organizuje se na svetskom nivou, bira se Mis sveta. Svaka država biraPročitaj više…