Teroristički napadi su deo svakodnevnice. Skoro da nema dana da putem medija ne čujemo za neki novi napad koji se desio u svetu. Mete su uglavnom civili, a teroristi se bore za ostvarenje sopstvenih političkih ciljeva koristeći se najbrutalnijim sredstvom – ubistvom. Prostor Balkana, a sa njim i Srbija, nisuPročitaj više…