Koliko god da su različiti, svi ljudi na svetu mogli bi se složiti oko konstatacije da je voda presudna za život. Pored toga što je opšte poznato da čovek može duže živeti bez hrane nego bez vode, trebalo bi naglasiti da ljudsko telo čini između šezdeset i sedamdeset procenata vode.Pročitaj više…