Prošle godine održana je prva Rails Girls Beograd radionica, koja je otprilike izgledala ovako http://vimeo.com/71897645. Želeći da nastavimo ohrabrivanje devojaka i žena da se oprobaju u korišćenju Ruby programskog jezika 31. maja i 1. juna održaće se drugi ovakav događaj u UK Parobrod. Cilj radionice je da devojkama i ženamaPročitaj više…