Mala i velika preduzeća se razlikuju po mnogim bitnim karakteristikama koje su posledica njihove veličine. Jedna od tih karakteristika je i način finansiranja. Mnogi izvori finansiranja koji su dostupni velikim preduzećima nisu na listi opcija preduzeća koji nemaju toliki obim kapitala. Ovo je poseban problem kada je u pitanju startupPročitaj više…