Sećam se davno, još sam bila mlada, da mi je neko pričao kako je studiranje najbolje doba života. Možda zbog toga što je tada hleb koštao tri dinara, ili zato što je Montevideo bio realnost a ne još jedna u nizu mašina za štampanje para, dok su se ljudi kojiPročitaj više…