Na sednici Saveta Univerziteta u Beogradu (UB) danas je jednoglasno doneta odluka o izmenama i dopunama Statuta UB, kojom se predviđa smanjivanje broja ispitnih rokova sa šest na četiri. Rektor UB Vladimir Bumbaširević rekao je da je odluka doneta radi usklađivanja Statuta UB sa izmenjenim Zakonom o visokom obrazovanju, štoPročitaj više…