Koliko su radno okruženje i ambijent bitni za produktivnost i kreativnost na poslu mogli ste da vidite u tekstu KANCELARIJE IZ KOJIH NE BISTE HTELI DA IZAĐETE gde su se našle skoro sve najveće, najpopularnije i najbolje kompanije sveta. Twitter je jedna od njih. Društvena mreža koja je na kraju 2013. godinePročitaj više…