Obrazovanje ima za cilj da pripremi decu za život. Pored roditeljskog staranja, savetovanja i svakodnevne brige, školski život bi trebalo da ih uvede u socijalni život i međuljudske odnose sa vršnjacima. Možemo čak reći da je školski dan ispunjen aktivnostima koja decu navode na fizičko, psihičko i intelektualno usavršavanje. Naravno,Pročitaj više…