Još od nastanka prvog inteligentnog čoveka, ljudi su imali želju da se izraze. Neki su oslikavali pećine, pokušavajući da opišu njihov svakodnevni život, a neki su se izražavali putem skulptura. Umetnost se od svog nastanka neprestano razvijala, a aktuelni stil se shodno tome i menjao. Naravno, iako se stil menjao,Pročitaj više…