Na sednici Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu održanoj u utorak, 12. maja 2015. godine, razrešen je sa mesta predsednika Studentskog parlamenta Milivoje Ćorić, student Poljoprivrednog fakulteta. Nakon inicijative za smenu, podnete 5. maja 2015. godine, a koju je, pored članova Studentskog parlamenta, podržao i student prorektor Univerziteta u Beogradu, MilivojePročitaj više…