Odavno je kraj mene bio starac Pravija. Od kad znam za sebe. Kad vode zatraži, ja mu vodu prinosim. Kad je gladan, ja hleba mu dajem. Kada mu je hladno, ja kamin potpalim. Pravija nikada hvala rekao nije. Sve što mu daju uzme Kao da se podrazumeva, A za svePročitaj više…