Da li ste čuli za aplikaciju  Spritz? Frank Waldman, izvršni direktor istoimene kompanije čije je sedište u Bostonu, smatra da će ova aplikacija promeniti način na koji će se informacije prenositi i širiti na Internetu. Grupa preduzetnika je osnovala ovu kompaniju i razvila ovu aplikaciju kako bi ubrzala, olakšala i učinilaPročitaj više…