Sukobi oko preuzimanja prestola i Vukanova vlast Vladavina Stefana Nemanje se završila njegovim povlačenjem sa vlasti na saboru u Rasu 1196. godine, kada je za svog naslednika odredio srednjeg sina Stefana. Stariji sin Vukan je tom prilikom zaobiđen, mada je, prema tadašnjem shvatanju, imao prednost prilikom nasleđivanja. Ipak, otac muPročitaj više…