Studijska grupa „Menadžment kvaliteta i standardizacija” formirana je 1994. godine, kao rezultat narastajućih potreba privrede Srbije, ali i zemalja iz okruženja, za stručnjacima iz oblasti menadžmenta kvaliteta i standardizacije. Jedan od glavnih stubova budućeg razvoja ove studijske grupe, oslanja se na vezu između projektnih radova, sistemske prakse i zapošljavanja ljudi.Pročitaj više…

Studenti Fakulteta organizacionih nauka, studijske grupe „Menadžment kvaliteta i standardizacija“, snimili su kratak promotivni film u kojem su predstavili svoj smer i šta budući studenti od njega mogu da očekuju. Iako je ovo najmlađa studijska grupa na Fakultetu organizacionih nauka i još uvek nema svoj predmet na prvoj godini, studentiPročitaj više…

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo Vas da će se na Fakultetu organizacionih nauka od 8. do 11. septembra 2014. godine održati dva naučna skupa iz oblasti menadžmenta kvaliteta i standardizacije: • The 19th EURAS Annual Standardisation Conference: “Cooperation among standardisation organisations and the scientific and academic community”, od 8. doPročitaj više…