Moda je prolazna, a stil je večan. Prolazno je i ovo što nosimo, oblačimo, besomučno kupujemo. A kupujemo dosta. Najbolji dokaz za to je to koliko se garderobe proizvede godišnje. Globalna proizvodnja se na godišnjem nivou udvostručila između 2000. i 2014. godine. Dakle, ako se pravilo 4 majice po čoveku,Pročitaj više…

Boje su jedne od najvažnijih alata koje treba upotrebiti za poslovanje, a to podrazumeva odgovarajući izbor boje odeće za posao. Iako su mnogi ljudi svesni uticaja koji boje imaju na izgled pojedinca, ipak mnogi nisu upoznati sa činjenicom da imaju veliki uticaj na klijente i kupce na vašem poslu. BojePročitaj više…