Na Fakultetu organizacionih nauka je održana Treća međunarodna konferencija „Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost” koja je trajala dva dana, 26. i 27. septembra 2014. godine. Organizovali su je: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije (DSJKS), Sekcija univerzitetskih nastavnika stranih jezika (SUNSJS), Filološki fakulet i Fakultet organizacionih nauka UniverzitetaPročitaj više…