I ko je na kraju pobedio? Ti ili ja? Toliko je vremena prošlo u razdoru. Uzrok davno hoda obalama zaborava, a nas je struja odnela daleko od kopna, te ni da želimo ne možemo ga videti. Al’ zov njegov i dalje vija u našim glavama, tiho, kao eho. Dovoljno daPročitaj više…