“Pod mlečnom šumom”- predstava po tekstu Dilana Tomasa. Sam naziv izaziva radoznalost. Tajanstven, a opet, blizak, kao bajka. Ulazak u prostoriju, ispod zavesa, izgledao je baš kao prolaz u začaranu šumu. Tiha, prijatna muzika, blago osvetljenje, toplina. Vesela i radna družina dočekala nas je i smestila u Le Studio. OvajPročitaj više…