Merkur zbog svoje specifičnosti ima najzanimljivije zore i sutone od svih planeta. Naime, na ovoj planeti, najbližoj Suncu, dan je duži od godine, zbog neobične pojave da je njena rotacija sporija od revolucije (napravi krug oko svoje ose za 116 dana, dok obiđe oko Sunca za 88 dana). Zbog ovoga,Pročitaj više…

Počinje sezona godišnih odmora i svako od nas ima želju da pobegne od buke, dreke i užarenog betona u gradu. Da se dene u daleke predele, opusti svoj um i telo i prepusti čarima tog kraja. Postoje osobe koje biraju planinu, a postoje i one koje više leti vole daPročitaj više…