Među mnogobrojnim inspirativnim govornicima na TED talks bilo je i onih koji su pokušali da daju odgovor na večito pitanje – koja je tajna sreće i uspeha. Glavna pouka ovih govora bila je u tome da nije problem šta činimo nego šta bi trebalo da prestanemo da činimo. Iz ovihPročitaj više…