Ona je hladna i arogantna, ona ne mari ni za koga, osim za svoju zabavu, njoj je dosadno i zarad toga će prouzrokovati tragediju, ona uzbuđuje duhove sada kao i pre više od jednog veka, kada se prvi put pojavila. Ona je gospođa Heda Tesman. Ne, ona je gospođica HedaPročitaj više…