Dragan Vojvodić je trener netradicionalne prodaje i motivacioni govornik. Duboko veruje da čovek u svakoj situaciji može biti „slobodan“ i da je to dar isključivo svojstven čoveku. Aktivan je i u radu sa studentima koji sve više ispoljavaju nedostatak samopouzdanja s obzirom na trenutno stanje u zemlji, i šire. SarađujePročitaj više…