Kampanja Žene protiv feminizma (Women Against Feminism) ima naširoku podršku aktivistkinja koje se udružuju preko društvenih mreža gde iznose svoje kritike na račun feminizma. One postavljaju svoje slike na kojima drže papir koji sadrži reči: ,,Meni nije potreban feminizam zato što” i ostatak samostalno popunjavaju. Kritičari navode kako mlade ženePročitaj više…