Sve više se ljudi okreću sebi, svojim problemima. Tako postaju izolovani od sveta, ne uviđajući tuđe poteškoće i ne shvatajući da postoji mnogo više onih koji žive ne tako lagodan život. U svojim problemima, obavezama i stalnoj jurnjavi kroz život, zaboravljamo da je mnogima potrebna pomoć. Pomoć u vidu novčanePročitaj više…

Svi se nosimo sa ekonomskim teškoćama, bolestima, ekološkim problemima. Neke od globalnih nedostataka ne možemo sami da izmenimo ni da preko noći popravimo. Može nešto drugo da se uradi, da se deluje lokalno. Da se privije obloga na obolelo mesto. Svaki pojedinac, svako od nas je to – povreda naPročitaj više…