Studentska konferencija univerziteta Srbrije (SKONUS) je regovala na Izmene i  dopune Zakona o visokom obrazovanju koje su usvojene 10. septembra. Više o tome OVDE . Problemi su se pojavili prilikom tumačenja Bolonjske deklaracije i sprovođenju reforme zasnovane na njoj. Same reforme su izgubile na intezitetu jer se ne sprovode kroz svePročitaj više…

Nezainteresovani za svoj položaj čitajući stranice već zastarele literature studenti se spremaju za septembarski rok dok Skupština Srbije usvaja Izmene Zakona o visokom obrazovanju. Studentski predstavnici kao i uvek gledaju svoje interese, dele funkcije i resore na Univerzitetu.  Dakle niko od njih nema vremena da reaguje na ove promene, zabrinePročitaj više…