brucoši

Dobrodošli na vodič kroz Fakultet organizacionih nauka! Ovde možete naći sve informacije koje će Vam omogućiti bolje upoznavanje sa radom i organizacijom Fakulteta, smerovima i predmetima u okviru FON-a, kao i studentskim organizacijama.

Organizacione nauke polako, ali sigurno, uzimaju velikog maha u razvoju privrede i društva, pa se zato naš Fakultet trudi da ostane u koraku sa inovacijama koje se dešavaju na globalnom nivou. Dekan dr. Milan Martić poslednjih godina uspešno postavlja standarde kada je u pitanju kvalitet studiranja i obrazovanja stečenog na FON-u, kao i saradnja sa drugim fakultetima i univerzitetima. Moramo naglasiti da je dekanu Martiću ovo treći uzastopni mandat na dekanskoj poziciji, što puno govori o njegovoj posvećenosti i radu na FON-u. Pored dekana, za funkcionisanje FON-a zaduženi su i prodekan za nastavu dr. Milija Suknović, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju dr. Jovan Filipović, i ostali zaposleni na Fakultetu.

U okviru Fakulteta je organizovan Studentski parlament, organ Fakulteta preko koga se studenti trude da ostvare svoja prava i zaštite svoje interese. Zadatak Studentskog parlamenta je da ostvari saradnju između studenata i viših organa na fakultetu, kao i da rešava probleme studenata. Student prodekan predstavlja studente i zastupa njihova mišljenja, predloge i zahteve pred svim organima fakulteta koji se odnose na podizanje kvaliteta obrazovanja i prigovore na organizaciju i način izvođenja nastave. Na poslednjim parlamentarnim izborima za studenta prodekana izabran je Andrijan Lemut.

Glavna prednost Fakulteta organizacionih nauka je razvijena međunarodna saradnja sa prestižnim evropskim fakultetima. Saradnja podrazumeva zajedničke studijske programe, razmenu studenata i nastavnika, programe  inovacija  znanja,  učešća na kongresima i simpozijumima. Studenti FON-a imaju mogućnost odlaska na razmenu studenata preko nekoliko  programa razmene, na period od pola godine do godinu dana.

U okviru Fakulteta organizacionih nauka zaživela je ideja o studiranju na daljinu od 2006. godine. Prednosti ovog oblika studiranja je što studenti nisu u obavezi da prisustvuju predavanjima na Fakultetu, već imaju mogućnost prilagođavanja predavanja sopstvenim obavezama, kao i smanjene troškove prevoza, stanovanja, hrane itd. Predavanja i vežbe se dobijaju putem elektronske pošte, što je naravno olakšica studentima, dok se ispit polaže klasičnim putem. Razlika od klasičnog načina studiranja je i to što nema budžeta za ove studente, tako da studenti isključivo sami snose troškove školarine.

Još jedna od novina na polju inovacija i unapređenja studentskog obrazovanja na FON-u je i mogućnost  slušanja nastave iz određenih predmeta na engleskom jeziku, počev od školske 2008/2009. godine. Na ovaj način Fakultet pomaže studentima da ovladaju profesionalnom komunikacijom ne samo na srpskom, već i na stranom jeziku korišćenjem svetske literature i primera iz prakse, što će im znatno olakšati usavršavanje u Srbiji, ali i inostranstvu, kao i napredovanje i zapošljavanje nakon završenih studija.

Takođe, možemo se pohvaliti raznim uspesima i nagradama naših studenata kako na internacionalnim takmičenjima u rešavanju studija slučaja, tako i u raznim sportskim i kulturnim uspesima koji svetle obraz Fakulteta organizacionih nauka.

U ovom vodiču možete da nađete informacije o: